Löytötavaroiden talteen ottamista ja käsittelyä säätää löytötavaralaki (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1988/19880778)

Löytötavarat käsitellään eri tavalla sen mukaan mistä ne on löydetty. Varmin tapa löydetyn tavaran kanssa on toimittaa tavara poliisin löytötavaratoimistoon.

Mikäli löysit tavaran julkiselta paikalta

Mikäli löysit tavaran laitoslöydön piiriin kuuluvasta paikasta

Löytöpalkkio

Löytäjä on oikeus löytöpalkkioon ja korvaukseen löydön aiheuttamista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista.