Löytötavarat

Löytötavaroiden talteen ottamista ja käsittelyä säätää löytötavaralaki (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1988/19880778)

Löytötavarat käsitellään eri tavalla sen mukaan mistä ne on löydetty.

Mikäli epäilet hukanneesi tavarasi julkisella paikalla

Mikäli epäilet hukanneesi tavarasi laitoslöydön piiriin kuuluvassa paikassa

  • Ota yhteyttä laitoksen/yrityksen henkilökuntaan.
    Lain mukaan asianomaisen laitoksen on toimitettava viimeistään kahden viikon kuluessa löytynyt omaisuus poliisin tai laitoksen käyttämään löytötavaratoimistoon. Tavara voi siis vielä löytyä laitoksen hallusta.
  • Ota yhteyttä paikallisiin löytötavaratoimistoihin .
    Mikäli asianomaisella laitoksella on oma löytötavaratoimisto (oma tai yksityinen löytötavaratoimisto) tavarasi voivat löytyä sieltä.
    Mikäli löytötavaroita hoitaa yksityinen löytötavaratoimisto, varmista ensin "laitoksesta" mihin löytötavaratoimistoon he toimittavat tavarat ja että tavara on oikeasti toimitettu löytötavaratoimistolle.
    Huomaa, että yksityiset löytötavaratoimistot perivät erilaisia maksuja huolimatta siitä onko tavara millään muotoa heidän hallussaan. Tiedustellessasi tavaraasi puhelimitse, maksat jo muutaman euron..

 

Mikäli epäilet, että katoamiseen saattaa liittyä rikos, voit tehdä rikosilmoituksen sähköisesti tai käymällä lähimmällä poliisilaitoksella.

Kustannukset

Huomaa myös että löytötavaran takaisin saamiseksi saatat joutua maksamaan erilaisia kustannuksia.

Kun kyseessä ei ole laitoslöytö, omistajalla on oikeus saada löytötavara takaisin, jos hän maksaa löytäjälle löytöpalkkion ja korvaa löydön aiheuttamat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Poliisin löytötavaratoimisto lienee ainoa paikka, jossa lompakkoa ei tarvitse kaivaa esiin (muuta kuin ehkä henkilöllisyyden varmistamiseen).

Laitoslöydössä omistaja on velvollinen korvaamaan löytötavaratoimistolle tavaran säilyttämisestä aiheutuneita kustannuksia ja muita juoksevia kuluja.

Löytöpalkkiota ei löytäjä aina halua tai osaa vaatia, mutta vähintään se "kiitos"-sana lienee aina paikallaan löytäjälle...

Säilytysaika

Löydetyt tavarat säilytetään pääsääntöisesti kolmen kuukauden ajan. Tämän jälkeen omistusoikeus siirtyy tapauksesta riippuen löytäjälle, valtiolle tai löytötavaratoimistolle.